Svoz živnostenského odpadu
S podnikatelskými subjekty uzavíráme smlouvy na odvoz komunálního odpadu i separovaného odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny základní údaje firmy, místo vyvážení, počet a druh vyvážených nádob a další smluvní záležitosti. Při uzavírání smlouvy je nutné předložit fotokopii ŽL, nebo jiný doklad, opravnění k podnikání.

Každý podnikatelský subjekt, firma, OSVČ musí mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu. Kontrolnímu orgánu z Živnostenského úřadu je na požádání povinen prokázat likvidaci směsného a tříděného odpadu.
Odkaz na příručku
CENÍK ZA SVOZ A LIKVIDACI SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Velikost nádoby Počet svozů za rok Cena bez DPH Cena s DPH 21%
110 - 120 litrů 12 450,00 Kč 544,50 Kč
110 - 120 litrů 26 900,00 Kč 1.089,00 Kč
110 - 120 litrů 52 1.800,00 Kč 2.178,00 Kč
240 litrů 12 790,00 Kč 960,00 Kč
240 litrů 26 1.580,00 Kč 1.912,00 Kč
240 litrů 52 3.160,00 Kč 3.824,00 Kč
1.100 litrů 12 2.546,00 Kč 3.081,00 Kč
1.100 litrů 26 5.110,00 Kč 6.183,00 Kč
1.100 litrů 52 10.190,00 Kč 12.330,00 Kč
CENÍK ZA SVOZ A LIKVIDACI BIOODPADU
Svoz bioodpadu probíhá v období duben – listopad 1 x za 14 dnů
Cena svozu a likvidace za celé období:


Velikost nádoby Cena bez DPH Cena s DPH 21%
110 - 120 litrů 480,00 Kč 580,00 Kč
240 litrů 720,00 Kč 871,00 Kč
1.100 litrů 2.560,00 Kč 3.098,00 Kč
CENÍK ZA SVOZ A VYUŽITÍ SEPAROVANÉHO ODPADU
Velikost nádoby Cena bez DPH
cena za jeden svoz jedné nádoby 120 l bez DPH 25 Kč
cena za jeden svoz jedné nádoby 240 l bez DPH 40 Kč
cena za jeden svoz jedné nádoby 1.1000 l bez DPH 150 Kč